Điều kiện mở đại lý

Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mở rộng thị trường, chúng tôi luôn chào đón những lời đề nghị hợp tác từ quý khách hàng.

  1. Hình thức hợp tác.

Trở thành đại lý cấp 1 và nhà phân phối độc quyền khu vực.

  1. Điều kiện trở thành nhà phân phối.

– Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định bán hàng đã được hai bên thỏa thuận và thống nhất.

– Có mặt bằng kinh doanh đủ rộng để trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm sơn AUSTPAINT.

– Có đủ khả năng tài chính phù hợp với từng cấp quy mô kinh doanh mà đại lý lựa chọn.